ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

  • Μίσθωση εκσκαπτικών μηχανημάτων τύπου jcb και ερπυστριοφόρου εκσκαπτικού μηχανήματος μικρών διαστάσεων (τσαπάκι)

Περιλιπτική και Αναλυτική Διακήρυξη (pdf)

(ορθή επανάληψη) Οικονομική προσφορά (doc)

  • Μίσθωση φορτηγών αυτοκινήτων

Περιλιπτική και Αναλυτική Διακήρυξη (pdf)

Οικονομική προσφορά (doc)