ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ

  • βενζίνη αμόλυβδη
  • πετρέλαιο κίνησης
  • πετρέλαιο θέρμανσης

Περιλιπτική και Αναλυτική Διακήρυξη (pdf)

Έντυπο οικονομικής προσφοράς (Doc)