Παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023  η προθεσμία εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης.

Παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 η προθεσμία εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Η Δ.Ε.Υ.Α Κοζάνης ενημερώνει τους πολίτες του Δήμου Κοζάνης ότι λόγω της αστοχίας που προέκυψε με την καθυστερημένη παράδοση των λογαριασμών ύδρευσης της περιόδου 2022/3, παρατείνεται η προθεσμία έγκαιρης εξόφλησης τους μέχρι τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 και μέχρι εκείνη την ημερομηνία ισχύει η προβλεπόμενη έκπτωση συνέπειας, εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Από την ΔΕΥΑΚ