ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣ Η ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ)

Δ  ι  α  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  ι

ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :
« Α. ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΑΙ
   Β. ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΔΙΣΘΕΝΟΥΣ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ,
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ 2023-2024»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα :

Αναλυτική Διακήρυξη (PDF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΕΔΩ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (DOC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΕΔΩ