ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ),
προκηρύσσει διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
  Α.  ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΑΙ
  Β.  ΔΙΣΘΕΝΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2023»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   εδώ