Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος

Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣ Η ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ)

πρόκειται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση για την

«Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος», για 12 μήνες».

Κατεβάστε την ακόλουθη πρόσκληση :

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ