ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Τ/Θ ΚΟΖΑΝΗΣ

Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (pdf)

Αναλυτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (pdf)