ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την ανάθεση σύμβασης
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ»
(Αρ. Διακ.: 1/2023) για :

  • βενζίνη απλή αμόλυβδη
  • πετρέλαιο κίνησης
  • πετρέλαιο θέρμανσης

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα

  • Αναλυτική Διακήρυξη σε μορφή (pdf) . . . . . . . . . ΕΔΩ
  • Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (doc) . . . . . . .  ΕΔΩ