Ενημέρωση- Προειδοποίηση των πολιτών του Δήμου Κοζάνης για προσπάθειες εξαπάτησης.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Όπως μας καταγγέλθηκε από πολίτες της Κοζάνης, άτομα αγνώστων ή ψευδών στοιχείων (σ. σ. σε μια περίπτωση ένας δήλωσε το επίθετο «Δημητρίου») τηλεφωνούν εκ μέρους υποτίθεται της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης και ζητούν να τους δοθούν στοιχεία όπως ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και ο αριθμός του τραπεζικού τους λογαριασμού, για να τακτοποιηθεί κάποια υποτιθέμενη εκκρεμότητα τους προς την Επιχείρηση μας.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες και να τους επιστήσουμε την προσοχή, τονίζοντας ότι ΠΟΤΕ και σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ εργαζόμενος της ΔΕΥΑΚ δεν θα τηλεφωνήσει για να ζητήσει τέτοια στοιχεία.

Από τη ΔΕΥΑΚ