ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)

Διευκρινιστικό ερώτημα (pdf)

Απάντηση (pdf)