Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Δημοτική Επιχείρησαη Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.
Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα της ΣΟΧ1-2020

  • Παράρτημα ΣΟΧ 1/2020 (pdf) – εδώ
  • Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 (pdf) – εδώ
  • Αίτηση ΣΟΧ 1/2020 (pdf) – εδώ