ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ,

προκηρύσσει, ανοικτή διαδικασία για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου,
για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου:
«ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΖΕΠ ΚΑΙ ΚΛΕΙΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ»

Κατεβάστε την Περίληψη Διακήρυξης (pdf)