ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει, ανοικτή διαδικασία για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου, για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του…

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ), προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μειοτικού διαγωνισμού, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ…