Προστασία Δημόσιας Υγείας

Προστασία Δημόσιας Υγείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για την προστασία της Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με το ΦΕΚ 4484/1110-20, καθορίζονται οι τρόποι εξυπηρέτησης των πολιτών από τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΚ

Κατεβάστε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:  εδώ