ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Κατεβάστε την ειδοποίηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΕΔΩ