Τι ισχύει με την τιμή του νερού

Τι ισχύει με την τιμή του νερού

ΚΟΖΑΝΗ 08-02-2022 
Τηλ.:2461051500
Fax:2461051550
E-mail:deyakoz@otenet.gr

Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Τι ισχύει με την τιμή του νερού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης με την 513/2021 απόφαση του, προχώρησε στην αναπροσαρμογή των τιμολογίων ύδρευσης και αποχέτευσης, που περιλαμβάνουν αυξήσεις αλλά και μειώσεις.

Η αύξηση της τιμής του νερού στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης, είναι τόση ώστε οι καταναλωτές τόσο της πόλης της Κοζάνης, όσο και των τοπικών διαμερισμάτων, σε ετήσια βάση να έχουν περίπου την ίδια επιβάρυνση με την προηγούμενη τιμή της ίδιας κλίμακας. 
Κι αυτό παρόλο που, όπως όλοι γνωρίζουμε, είχαμε  τον υπερδιπλασιασμό του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που επιβαρύνει σημαντικά και το κόστος κτήσης του νερού. 

Παράλληλα, αποφασίστηκε η μείωση του τέλους του βιολογικού καθαρισμού και του τέλους αποχέτευσης. Οι δύο αυτές μειώσεις έγιναν για να μην υπάρξει υπέρμετρη επιβάρυνση, εξ αιτίας της μεταβολής της αξίας του νερού, η οποία είναι η βάση υπολογισμού αυτών των τελών. 

Αξίζει, όμως, να τονιστεί πως το 70% των κατοίκων των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου Κοζάνης καταναλώνουν έως 180 m3, κάτι που σημαίνει πως για την ποσότητα αυτή το νερό θα τιμολογείται αντί για 0,68 ευρώ με 0,70 ευρώ, μια αύξηση της τάξης των δύο (2) μόλις λεπτών του ευρώ, ανά κυβικό μέτρο.
Γι’ αυτή την κατηγορία κατανάλωσης, δηλαδή μέχρι 180 m3, για τους κατοίκους των Τοπικών Διαμερισμάτων η τιμή του νερού θα είναι και πάλι φθηνότερη, κατά 33,33%, από την τιμή του νερού για την ίδια κατηγορία κατανάλωσης για τους κατοίκους της πόλης της Κοζάνης.
 
Ο εκσυγχρονισμός των δικτύων
και η ρύθμιση των οφειλών.

Με την ευκαιρία της αναφοράς μας στο τι ισχύει, τελικά, με την τιμή του νερού, θα θέλαμε να αναφερθούμε και σε δύο άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό και την σωστή λειτουργία των δικτύων, αλλά και την είσπραξη των οφειλών προς την Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 • Ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των δικτύων αποτελεί πάγια και σταθερή επιλογή της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. από την πρώτη μέρα της λειτουργίας της και αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στο τεχνικό πρόγραμμα του 2022 που υπερψηφίστηκε από το Δ.Σ. και φτάνει τα είκοσι τρία εκατομμύρια ευρώ, περίπου.
  Ένα πρόγραμμα που έχει λάβει υπόψη του τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας των πολιτών που υπηρετεί ως Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας και
  χαρακτηρίζεται από τον έγκαιρο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό και τον ρεαλιστικό προγραμματισμό. Στοιχεία που συνδυάζονται με την ορθολογική   αξιοποίηση τόσο των πόρων της ΔΕΥΑΚ όσο και εκείνων που εξασφαλίζει από κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό και εθνικό πρόγραμμα και την υψηλή αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των έργων.
  Η επιλογή των έργων, των μελετών και των προμηθειών του Τεχνικού Προγράμματος έγινε με βασικό κριτήριο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πολίτες του Δήμου Κοζάνης, όπου και αν κατοικούν.
  Έτσι, μέσα από το Τεχνικό πρόγραμμα σηματοδοτείται για μια ακόμα χρονιά η σταθερή προσπάθεια της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις κάθε εποχής, να πρωτοπορεί σε όλους τους τομείς δράσης της, να διατηρεί και να ενισχύει την περιβαλλοντική της ευαισθησία και να προστατεύει την τεχνική αρτιότητα της σε ό,τι αφορά την λειτουργία της.
 • Για την είσπραξη των οφειλών, το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με την 462/2021 απόφαση του (σ.σ. δόθηκε στην δημοσιότητα στις 7-12-2021) προχώρησε σε μια σειρά ιδιαίτερα ευνοϊκών ρυθμίσεων μέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών  σε έως εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με χαμηλότερο ύψος δόσης τα 20 €, ανάλογα με το ύψος της οφειλής και ταυτόχρονη εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών. Ανάλογα δε με τον τρόπο εξόφλησης προβλέπεται και διαγραφή των τόκων που φτάνει το 95%!
  Θα πρέπει όμως στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι ακόμα και αν εισπραχθούν μέχρι το τελευταίο ευρώ το σύνολο των οφειλών προς την ΔΕΥΑΚ. αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει πως θα πρέπει να είναι ελλειμματική η ύδρευση, καθώς από την υπάρχουσα νομοθεσία προβλέπεται ρητά η τιμολόγηση του κόστους του νερού να είναι ανάλογη των δαπανών για την κτήση του.

Από την ΔΕΥΑΚ