Το έργο ΑΥΓΕΙΑΣ

Το έργο ΑΥΓΕΙΑΣ

Το έργο ΑΥΓΕΙΑΣ στοχεύει στη δημιουργία ενός έξυπνου οικοσυστήματος, το οποίο,
θα επιτρέπει και θα βελτιστοποιεί τη χρήση ανακτημένου νερού από την έξοδο
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο,
στη γεωργία ακριβείας.

Κατεβάστε τα ακόλυθα έντυπα :

  • Ενημερωτικό Δελτίο . . . . .  . . . .ΕΔΩ
  • Newsletter 1 (pdf) . . . . . . . . . . . ΕΔΩ
  • Newsletter 2 (pdf) . . . . . . . . . . . ΕΔΩ

Εδώ παρακολουθήστε το βίντεο παρουσίασης του έργου  . . . . . . . . . Video