Υπογράφηκε σύμβαση για τον εκσυγχρονισμού του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κοζάνης

Υπογράφηκε σύμβαση για τον εκσυγχρονισμού του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κοζάνης

ΚΟΖΑΝΗ 5-09-2022

2ο χλμ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

50100 ΚΟΖΑΝΗ

Τηλ.:2461051500                                                               

Fax:2461051550

Email:deyakoz@otenet.gr

 

Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση για το έργο του εκσυγχρονισμού του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κοζάνης. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

Υπογράφηκε σήμερα Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022  ανάμεσα στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης και τον Ανάδοχο που προέκυψε από τον σχετικό διαγωνισμό,  η σύμβαση του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 350.000,00 €, της οποίας το συμβατικό ποσό ανέρχεται στα 340.593,36 € και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020».

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην επισκευή του σκελετού από οπλισμένο σκυρόδεμα και την πλήρη αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού ογδόντα εννέα φρεατίων, με όλα τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια. Την προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και την πλήρη εγκατάσταση δικλείδων χυτοσιδηρών συρταρωτών με ωτίδες ονομαστικής πίεσης 16 atm καθώς και τα απαραίτητα μεταλλικά στηρίγματα εξαρτημάτων εντός των φρεατίων.

 

Από την ΔΕΥΑΚ