προμήθεια Λευκού Παστεριωμένου Γάλακτος

προμήθεια Λευκού Παστεριωμένου Γάλακτος

Η ΔΕΥΑ Κοζάνης πρόκειται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια

«Λευκού Παστεριωμένου Γάλακτος», για ένα έτος, και σας καλεί να καταθέσετε προσφορές.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Κατεβάστε την πρόσκληση σε μορφή (pdf) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΔΩ