Ξεκινά η μελέτη για την Σύνταξη Γενικού Σχεδίου  Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κ.

Ξεκινά η μελέτη για την Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κ.

ΚΟΖΑΝΗ 20-09-2022

2ο χλμ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

50100 ΚΟΖΑΝΗ

Τηλ.:2461051500                                                             

Fax:2461051550

Email:deyakoz@otenet.gr

 

Ξεκινά η μελέτη για την Σύνταξη Γενικού Σχεδίου

Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κ.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

Υπογράφηκε σήμερα 20Η Σεπτέμβριου 2022  ανάμεσα στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης και τον Ανάδοχο που προέκυψε από τον σχετικό διαγωνισμό,  η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:  «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας  57.911,70 €, της οποίας το συμβατικό ποσό ανέρχεται στα 38.525,00 € και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκπόνηση της μελέτης του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης βάσει του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας.

Η υλοποίηση της μελέτης περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια εργασιών:

Στάδιο 1ο : Αποτύπωση – Ανάλυση – Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Στάδιο 2ο : Προτάσεις διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος του Δήμου – Προβλέψεις μελλοντικής ζήτησης.

Στάδιο 3ο : Προτάσεις και πρόγραμμα υλοποίησης έργων αναβάθμισης του υδροδοτικού συστήματος.

Στάδιο 4ο : Πρόταση διαχείρισης της ζήτησης και κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών νερού ύδρευσης.

Στάδιο 5ο : Οριστικοποίηση του MASTERPLAN.

 

Από την ΔΕΥΑΚ