ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα σε μορφή PDF : Διαβιβαστικό ………………………….. ΕΔΩ Ειδοποίηση Απαλλοτρίωσης ………ΕΔΩ