ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα σε μορφή PDF :

Ανακοίνωση Απαλλοτρίωσης ………… ΕΔΩ
Ειδοποίηση Απαλλοτρίωσης …………. ΕΔΩ