ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα σε μορφή PDF :

Διαβιβαστικό ………………………….. ΕΔΩ
Ειδοποίηση Απαλλοτρίωσης ………ΕΔΩ