Προμήθεια Γραφικής ύλης

Προμήθεια Γραφικής ύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Η ΔΕΥΑ Κοζάνης πρόκειται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια Γραφικής ύλης», για 14 μήνες, και σας καλεί να καταθέσετε προσφορές.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (αρθ.328).

Κατεβάστε την πρόσκληση σε μορφή (pdf): εδώ