ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ), προκηρύσσει τη με ανοικτή
διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών
μελετών:
α. Μελέτες Υδραυλικών έργων
β. Περιβαλλοντικές Μελέτες

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης σε μορφή (pdf): εδώ