Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΟΖΑΝΗΣ
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά πεντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
της επιχείρησης, που εδρεύει στην Κοζάνη 2ο ΧΛΜ Κοζάνης-Θεσσαλονίκης

Διευκρίνηση σχετικά με την υπαριθμο πρωτ. 48729/19-02-2021 εδώ

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα :
1. Ανακοίνωση ΣΟΧ1_2021 (pdf) εδώ
2. Αίτηση (docx) εδώ
3. Υπεύθηνη Δήλωση (docx) εδώ

 

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

  • Απόφαση  αριθμ. 34/2021  εδώ
  • Απόφαση  αριθμ. 35/2021  εδώ