ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑΚ 2021-2022

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑΚ 2021-2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ),
π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,
για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑΚ 2021-2022»
κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα :
1.  Περιληπτική Διακήρυξη (pdf) . . . . . . εδώ
2.  Αναλυτική Διακήρυξη (pdf) . . . . . . .  εδώ