Σύσταση απαραίτητης απαλλοτρίωσης και δουλείας

Σύσταση απαραίτητης απαλλοτρίωσης και δουλείας

Η  Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης

Εγκρίνει υπέρ και με δαπάνες της, την σύσταση απαραίτητης απαλλοτρίωσης και δουλείας διόδου για την κατασκευή του έργου

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΙΑΝΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΡΟΔΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα

1 .   Πρακτικό συνεδρίασης (pdf)   ΕΔΩ

2.   Κτηματολογικός Πίνακας Ιδιοκτητών (pdf)   ΕΔΩ