Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής

Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔIΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΔΕΥΑ Κοζάνης
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Συνοπτικό διαγωνισμό
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής με αποφρακτικό μηχάνημα εντός των ορίων του Δήμου Κοζάνης 2021-2022»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (pdf)   –   ΕΔΩ
  2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔIΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (pdf)   –   ΕΔΩ
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (pdf)   –   ΕΔΩ