ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΠΑΡΤΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΠΑΡΤΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.),
π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
τη με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. για την
εκτέλεση του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΠΑΡΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα σε μορφή (PDF)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ . . . . . . . . ΕΔΩ

ANAΛYTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. . . . . . . . ΕΔΩ