Μίσθωση ενός εκσκαπτικού μηχανήματος τύπου JCB και  ενός ερπυστριοφόρου

Μίσθωση ενός εκσκαπτικού μηχανήματος τύπου JCB και ενός ερπυστριοφόρου

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
για την «Μίσθωση ενός εκσκαπτικού μηχανήματος τύπου JCB και
ενός ερπυστριοφόρου εκσκαπτικού μηχανήματος μικρών διαστάσεων (τσαπάκι) με συνοδευτικό καδοφόρο όχημα»

για τις ανάγκες των Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα