Ολοκλήρωση της λειτουργίας της Τηλεθέρμανσης Κοζάνης για την Περίοδο 2023/2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι η Τηλεθέρμανση Κοζάνης θα διακόψει την λειτουργία της από τη Δευτέρα 13/05/2024 και ώρα 09:00 π.μ. λόγω βελτίωσης των κλιματολογικών συνθηκών.

Η επαναλειτουργία της εγκατάστασης προβλέπεται να γίνει στις 15 Οκτωβρίου 2024 για την επερχόμενη 32η περίοδο θέρμανσης 2024/2025.

Με την ευκαιρία αυτή, ευχαριστούμε τους καταναλωτές για τη συνεργασία μαζί μας, επισημαίνοντας την ανάγκη για την έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών και ρύθμιση των οφειλών, γεγονός που είναι καθοριστικός παράγοντας για την βιωσιμότητα του συστήματος και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ διαβεβαιώνει το καταναλωτικό της κοινό, ότι καταβάλλει σε συνεχή βάση κάθε δυνατή προσπάθεια για την συνέχιση & βελτίωση της λειτουργίας της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης, καθώς και για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους καταναλωτές της, παρέχοντας στην τοπική κοινωνία σημαντικά οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη.

Τέλος,  για λόγους προστασίας της υδραυλικής σας εγκατάστασης, λόγω της για μακρό χρονικό διάστημα διακοπής λειτουργίας της κατά την θερινή περίοδο,  συνιστάται η υδραυλική απομόνωση του θερμικού Υποσταθμού από το υπόλοιπο τμήμα της με το κλείσιμο των δύο απομονωτικών δικλείδων  (είσοδος- επιστροφή) που τον συνδέουν με το εξωτερικό δίκτυο μέχρι και την ημέρα της επαναλειτουργίας της.

Καλό Καλοκαίρι σε όλους.

Από την

ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ