περίληψη διακήρυξης μελέτης

περίληψη διακήρυξης μελέτης

της περίληψης διακήρυξης της μελέτης :

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή (pdf) ΕΔΩ

Έγκριση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών του διαγωνισμού :
«Προσδιορισμός των ζωνών προστασίας των έργων
υδροληψίας της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ».

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή (pdf) ΕΔΩ