Προμήθεια Σωλήνων και ειδικών τεμαχίων

Προμήθεια Σωλήνων και ειδικών τεμαχίων

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την Προμήθεια των παρακάτω :

  1.  Ομάδα Α. ΥΛΙΚΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ – ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
  2.  Ομάδα Β. ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
  3.  Ομάδα Γ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΦΛΑΝΤΖΩΖΥΜΠΩ)
    για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης.

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα

  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(Pdf)   εδώ
  • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(Pdf)  εδώ
  • ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(Doc)   εδώ