Σύμβασης έργου με Γεωπόνο ΠΕ

Σύμβασης έργου με Γεωπόνο ΠΕ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και
αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας
(«ΑΥΓΕΙΑΣ»)»
Για την υλοποίηση του εν λόγω έργου απαιτείται η σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με εξειδικευμένο
Γεωπόνο ΠΕ για τη τεχνική βοήθεια και υποστήριξη υλοποίησης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης
Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.).

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα :

  • Μελέτη Άρδευσης, σε μορφή (PDF)  –  ΕΔΩ
  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σε μορφή (PDF)  –  ΕΔΩ
  • Υποβολή Αίτησης, σε μορφή (DOC)   –  ΕΔΩ
  • Διευκρίνηση  – ΕΔΩ