Σύμβασης έργου με Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΠΕ

Σύμβασης έργου με Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΠΕ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και
αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας
(«ΑΥΓΕΙΑΣ»)»
Για την υλοποίηση του εν λόγω έργου απαιτείται η σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με εξειδικευμένο
Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) ΠΕ για τη τεχνική βοήθεια και υποστήριξη υλοποίησης της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.).

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα :

  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σε μορφή (PDF)   –  ΕΔΩ
  • Υποβολή Αίτησης, σε μορφή (DOC)   –  ΕΔΩ
  • Διευκρίνηση – ΕΔΩ