Το έργο της ΔΕΥΑΚ «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Κοζάνης» προϋπολογισμού 2,52 εκ. ευρώ χρηματοδοτείται απ’ το ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Το έργο της ΔΕΥΑΚ «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Κοζάνης» προϋπολογισμού 2,52 εκ. ευρώ χρηματοδοτείται απ’ το ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Στυλιανού Πέτσα το έργο της ΔΕΥΑ Κοζάνης με τίτλο «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Κοζάνης» εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στον Άξονα «Περιβάλλον», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.520.920 ευρώ.

Τι αφορά το έργο.

Το έργο αφορά στην προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία συστήματος απομακρυσμένης τηλεμετρικής ανάγνωσης ενδείξεων έξυπνων υδρομετρητών στην πόλη της Κοζάνης.

Σκοπός του συστήματος είναι η συνεχής παρακολούθηση και ο έλεγχος της κατανάλωσης και των διαρροών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, η συλλογή και αποθήκευση ιστορικών δεδομένων της κατανάλωσης, η ακριβής και συνεχής μέτρηση.

Από την ΔΕΥΑΚ